Partnia
/

Coaching, vägledning och transporter

 

Våra tjänster 

 

Just nu är endast Partnia Balans aktivt. För mer information om övriga tjänster, var god ring Anders på telefon 070-556 1410.


Coaching och Motiverande samtal (MI) 

Coaching

Coaching är att utgå ifrån dina resurser för att stötta dig på vägen mot målet. 

Vi koncentrerar oss på att förstå nuet och utforma framtiden

Meningen med coachning är att jag som coach ska stötta dig och samarbeta med dig för att bygga upp din egen kapacitet för att göra en permanent förändring.

Jag vill arbeta mot att göra mig överflödig så att du kan frigöra dina egna kvalitéer.

När du har avlutat en lyckad coaching period med mig som coach är mitt mål att du ska ha en känsla som säger: ”Det var jag själv som åstadkom det!”

KBT & ACT coaching

(ACT) Acceptance and commitment therapeutic Coachning. 

ACT bygger på modellens kärnbudskap; Acceptera det som ligger utom din personliga kontroll, det som du har begränsad eller ingen möjlighet att påverka och "committa", hänge eller åta dig att bete dig på ett sådant sätt att det på sikt berikar ditt liv. 

"ACT hjälper dig att förhålla dig till dina tankar och känslor. Det handlar inte om att träna det normala tänkandet, utan istället komma ur sitt tänkande och ge sig ut i livet. Vad vill du stå för i ditt liv? Vad är det, innerst inne, som betyder något för dig? ACT hjälper dig att komma fram till vad som verkligen räknas, i det stora hela. Vem vill du vara och vad vill du göra under din korta stund på jorden?"  (Russ Harris)

Det handlar också om handling präglad av medveten närvaro i nuet - mindfulness. 

KBT betyder Kognitiv Beteende terapeutisk coachning och är en ny coachingform som strukturerat och målinriktat tittar på det som är problemet här och nu, snarare än att ägna sig åt det förflutna till skillnad från psykodynamisk terapi. Tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar alla varandra och kan förklara mycket av det dåliga måendet. På samma sätt kan vi påverka dem så att vi mår bra också.

KBT kognitiv terapeutisk coachning används med framgång vid många olika slag av psykiska problem som till exempel depressioner, social fobi, ångest- och ätstörningar, tvångssyndrom, stresshantering och samlevnads- och relationsproblem.

MI - Motivational interviewing / Motiverande samtal

 En arbetsinriktad samtalsmetod. Syftet är att stärka en persons egen motivation och åtagande till förändring. Upphovsmannen är en amerikansk psykolog och professor, William R. Miller som utvecklade metoden under 1980-talet i sitt arbete med alkoholberoende patienter. Numera en evidensbaserad metod med flera användningsområden ffa inom hälso- och sjukvården. 

Jag ser fram emot att få hjälpa just dig där du är med vart du vill! 

/Evalena